НЯМ
2024.04.15
ЭРДЭНЭТ
C°/C°
АНУ ДОЛЛАР
3527.07
ЕВРО
3736.58
БНХАУ ЮАНЬ
506.33
ОХУ РУБЛЬ
46.46
БНСУ ВОН
2.67
Тендер (884)
Кувьетын гудамжны аюулгүйн тойргоос Эрдэнэ багийн уулзвар хүртэл 3.5 км хатуу хучилттай авто замын "ПК 9+30-ПК 15+70"  хүртэлх  авто замд их засварын ажил хийх зураг төсөл боловсруулах
Кувьетын гудамжны аюулгүйн тойргоос Эрдэнэ багийн уулзвар хүртэл 3.5 км хатуу хучилттай авто замын "ПК 9+30-ПК 15+70" хүртэлх авто замд их засварын ажил хийх зураг төсөл боловсруулах
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ               Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Үйлчилгээ Тендер шалгаруулалтын нэр: Орхон аймаг.
Наран баг. 74-р гудамжны уулзвараас хорооллын эцэс хүртэлх авто замд их засварын ажил хийх зураг төсөл боловсруулах
Наран баг. 74-р гудамжны уулзвараас хорооллын эцэс хүртэлх авто замд их засварын ажил хийх зураг төсөл боловсруулах
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ               Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Үйлчилгээ Тендер шалгаруулалтын нэр: Орхон аймаг.
ПДУ хэсгийн 1.16 км хатуу хучилттай авто зам шинээр барих. 24/43-2.1.46
ПДУ хэсгийн 1.16 км хатуу хучилттай авто зам шинээр барих. 24/43-2.1.46
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ               Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Үйлчилгээ Тендер шалгаруулалтын нэр: Орхон аймаг.
26-р цэцэрлэгийн баруун талын уулзвараас Халуун усны уулзвар хүртэлх авто замд их засварын ажил хийх зураг төсөл боловсруулах
26-р цэцэрлэгийн баруун талын уулзвараас Халуун усны уулзвар хүртэлх авто замд их засварын ажил хийх зураг төсөл боловсруулах
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ               Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Үйлчилгээ Тендер шалгаруулалтын нэр: Орхон аймаг.
Баянбулаг баг. Гудамж хоорондын зам хийх /2 мөртэй зам/
Баянбулаг баг. Гудамж хоорондын зам хийх /2 мөртэй зам/
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ   Огноо: 2024 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Ажил Тендер шалгаруулалтын нэр: Баянбулаг баг.
Биеийн тамир спортын газарт тоног төхөөрөмж худалдан авах
Биеийн тамир спортын газарт тоног төхөөрөмж худалдан авах
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ               Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Бараа Тендер шалгаруулалтын нэр: Биеийн тамир спортын газарт тоног төхөөрөмж худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОРАХААГ/20240102108 Нийт төсөвт өртөг: 120,000,000 төгрөг Тендер шалгаруулалтын арга: Нээлттэй                         Орхон аймгийн Засаг дарга нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Сургууль, цэцэрлэг орчмын гэрэлтүүлэг хийх
Сургууль, цэцэрлэг орчмын гэрэлтүүлэг хийх
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ   Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Ажил Тендер шалгаруулалтын нэр: Сургууль, цэцэрлэг орчмын гэрэлтүүлэг хийх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОРАХААГ/20240101183 Нийт төсөвт өртөг: 259,326,300 төгрөг Тендер шалгаруулалтын арга: Нээлттэй   Орхон аймгийн Засаг дарга нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Эрдэнэт шинжлэх ухаан, технологийн паркийн тоног төхөөрөмж /Орхон, Баян-Өндөр сум/
Эрдэнэт шинжлэх ухаан, технологийн паркийн тоног төхөөрөмж /Орхон, Баян-Өндөр сум/
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ   Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Бараа Тендер шалгаруулалтын нэр: Эрдэнэт шинжлэх ухаан, технологийн паркийн тоног төхөөрөмж /Орхон, Баян-Өндөр сум/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: БШУЯ/20240102172 Нийт төсөвт өртөг: 783,000,000 төгрөг Тендер шалгаруулалтын арга: Нээлттэй   Орхон аймгийн Засаг дарга нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Алслагдсан гэр хорооллын Үйлс бадрах, Мөнхийн Гэгээ  Энхжихмандариваа ӨЭМТ-үүдэд алсын болон зөөврийн оношилгооны “Мобайл” технологи нэвтрүүлэх
Алслагдсан гэр хорооллын Үйлс бадрах, Мөнхийн Гэгээ Энхжихмандариваа ӨЭМТ-үүдэд алсын болон зөөврийн оношилгооны “Мобайл” технологи нэвтрүүлэх
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ         Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын 06-ний өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Бараа Тендер шалгаруулалтын нэр: Алслагдсан гэр хорооллын Үйлс бадрах, Мөнхийн Гэгээ  Энхжихмандариваа ӨЭМТ-үүдэд алсын болон зөөврийн оношилгооны “Мобайл” технологи нэвтрүүлэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОРАХААГ/20240202087 Нийт төсөвт өртөг: 60,000,000 төгрөг Тендер шалгаруулалтын арга: Харьцуулалт                   Орхон аймгийн Засаг дарга нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Холбооны байрны 1 дүгээр давхрын хүчитгэл, засвар хийх
Холбооны байрны 1 дүгээр давхрын хүчитгэл, засвар хийх
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ         Огноо: 2024 оны 03 дүгээр сарын 06-ний өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Ажил Тендер шалгаруулалтын нэр: Холбооны байрны 1 дүгээр давхрын хүчитгэл, засвар хийх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОРАХААГ/20240201085 Нийт төсөвт өртөг: 78,000,000 төгрөг Тендер шалгаруулалтын арга: Харьцуулалт                         Орхон аймгийн Засаг дарга нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Булган аймаг сурагчдыг ангидаа шүдээ угаах цагтай болгожээ
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт, камер, тоног төхөөрөмж худалдан авах
Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих тоног төхөөрөмж
ШҮҮХ ДЭЭР ГАЦСАН 49 ХУВЬТАЙ ХОЛБООТОЙГООР “ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР”-Т БЭТ ТОМИЛОГДОХ УУ
Баянбулаг, Их залуу, Шанд, Даваат багийг холбосон шилэн кабель татах /хашаанаас гаргах/
Тусгай зориулалтын камержуулалт хийх
Сургуулийн өмнөх боловсролын гадна камержуулалт хийх
Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор камержуулалт шинээр хийх
Ерөнхий боловсролын сургуулийн гадна камержуулалт шинээр хийх
ГОК-ЫН ОВООЛГОН ДЭЭР ЦЭЦГЭЛСЭН ТАВАН КОМПАНИ ЭРДЭНЭТЧҮҮДЭД ХУВЬ ӨГӨХ БОЛООГҮЙ ЮУ
Их залуугийн өвөрт шинээр баригдах "Далай их буян" ХХК-ийн буяны цогцолборын цахилгаан хангамжийн дэд станцын барилга угсралт хийх
Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зүүн хэсгийг цахилгаан хангамжийн эх үүсвэртэй холбох
Эрдэнэт шинжлэх, ухаан технологийн паркийн барилга
Төлбөр хураах цэгийг нүүлгэн шилжүүлэх /үргэлжлэл/
Нутгийн удирдлагын ордны 3 дугаар  давхрын өрөөг хүндэтгэлийн танхим болгон засварлаж тохижуулах
БОЭТ-д нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах
Орон сууцны хороолол доторх авто замын зураг төсөл
ГХБХБГ-т 1:1000 масштабтай байр зүйн зургийн шинэчлэл, геопортал цахим системд оруулах
Хүндэт харуулын үйл ажиллагаанд шаардлагатай хивс худалдан авах
Замын арчилгааны тоног төхөөрөмж худалдан авах
Улсын хэмжээнд 2023 оны ХАСХОМ гаргах явц 35 хувьтай байна
ОРХОН АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
“Ногоон автобусны” гэх хэргийг мөрдөн шалгах явцад 11,9 тэрбум төгрөгийг нөхөн төлүүлж, 71,7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг битүүмжлэн хамгаалав
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
2023 ОНД АЙМГИЙН ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТАНД ОРОЛЦСОН ШАЛГАРСАН БОЛОН ШАЛГАРААГҮЙ ОРОЛЦОГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ
30 МИНУТААС ТҮРГЭН ОЧДОГ ТҮРГЭН ТУСЛАМЖ ХЭРЭГТЭЙ
НОХОЙГ БУУДАХГҮЙГЭЭР УСТГАХ АРГА ХАЙЖ БАЙНА
БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 50 МЕТР ГАЗРЫН КАДАСТРЫГ ГАРГАНА
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
АРВАН АВТОБУС ЯВАХ ГАЗАРТ ГУРВАН АВТОБУСНЫ ГЭРЭЭ ХИЙЧИХЭЭД “НИЙТИЙН ТЭЭВЭР МУУ” ГЭСЭН СУДАЛГАА ЗАХИАЛАХ НЬ ХЭНД АШИГТАЙ ВЭ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
БАГШ НАРЫН ГАР УТСЫГ ХУРААЖ АВАХ САЙДЫН ТУШААЛ УУ, ЭРХЛЭГЧИЙН ШИЙДВЭР ҮҮ
НАЙМАН ЖИЛ ГУЙЛГАЛАА, ОДОО БОЛЛОО
ГОК-ЫН ОВООЛГОН ДЭЭР ЦЭЦГЭЛСЭН ТАВАН КОМПАНИ ЭРДЭНЭТЧҮҮДЭД ХУВЬ ӨГӨХ БОЛООГҮЙ ЮУ
АРВАН АВТОБУС ЯВАХ ГАЗАРТ ГУРВАН АВТОБУСНЫ ГЭРЭЭ ХИЙЧИХЭЭД “НИЙТИЙН ТЭЭВЭР МУУ” ГЭСЭН СУДАЛГАА ЗАХИАЛАХ НЬ ХЭНД АШИГТАЙ ВЭ
НОХОЙГ БУУДАХГҮЙГЭЭР УСТГАХ АРГА ХАЙЖ БАЙНА
ERDENETNEWS.MN САЙТЫН ЭРХЛЭГЧЭЭР Б.ӨЛЗИЙДЭЛГЭР АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
БОАЖГ-ын контор, орон сууцны инженерийн шугам сүлжээний ажил
Бүрэнбүст багт шинээр камержуулалт хийх
Эрдэнэ багт гудамж хоорондын зам хийх /2 мөртэй зам/
ДАРГА НАР ЧӨЛӨӨ АВАХГҮЙ БАЙХЫГ САНУУЛАВ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
Уурхайчин багт шинээр гэрэлтүүлэг хийх
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
26-р цэцэрлэгийн баруун талын уулзвараас Халуун усны уулзвар хүртэлх авто замд их засварын ажил хийх зураг төсөл боловсруулах
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт, камер, тоног төхөөрөмж худалдан авах
Чандмань багт шинээр камержуулалт хийх