ДАВАА
2024.07.16
ЭРДЭНЭТ
C°/C°
АНУ ДОЛЛАР
3527.07
ЕВРО
3736.58
БНХАУ ЮАНЬ
506.33
ОХУ РУБЛЬ
46.46
БНСУ ВОН
2.67
Тендер (957)
Баянцагаан багт шинээр камержуулалт хийх
Баянцагаан багт шинээр камержуулалт хийх
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ             Огноо: 2024 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Ажил Тендер шалгаруулалтын нэр: Баянцагаан багт шинээр камержуулалт хийх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОРАХААГ/20240201042 Нийт төсөвт өртөг: 139,592,378 төгрөг Тендер шалгаруулалтын арга: Харьцуулалт                         Орхон аймгийн Засаг дарга нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Булаг багт шинээр камержуулалт хийх
Булаг багт шинээр камержуулалт хийх
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ             Огноо: 2024 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Ажил Тендер шалгаруулалтын нэр: Булаг багт шинээр камержуулалт хийх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОРАХААГ/20240201048 Нийт төсөвт өртөг: 100,322,610 төгрөг Тендер шалгаруулалтын арга: Харьцуулалт                         Орхон аймгийн Засаг дарга нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Хүрэнбулаг багт шинээр камержуулалт хийх
Хүрэнбулаг багт шинээр камержуулалт хийх
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ             Огноо: 2024 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Ажил Тендер шалгаруулалтын нэр: Хүрэнбулаг багт шинээр камержуулалт хийх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОРАХААГ/20240201053 Нийт төсөвт өртөг: 39,371,233 төгрөг Тендер шалгаруулалтын арга: Харьцуулалт                         Орхон аймгийн Засаг дарга нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Яргуйт багт шинээр камержуулалт хийх
Яргуйт багт шинээр камержуулалт хийх
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ                   Огноо: 2024 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Ажил Тендер шалгаруулалтын нэр: Яргуйт багт шинээр камержуулалт хийх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОРАХААГ/20240201044 Нийт төсөвт өртөг: 127,492,164 төгрөг Тендер шалгаруулалтын арга: Харьцуулалт                         Орхон аймгийн Засаг дарга нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Чингэл багт шинээр камержуулалт хийх
Чингэл багт шинээр камержуулалт хийх
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ             Огноо: 2024 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Ажил Тендер шалгаруулалтын нэр: Чингэл багт шинээр камержуулалт хийх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОРАХААГ/20240201045 Нийт төсөвт өртөг: 139,476,771 төгрөг Тендер шалгаруулалтын арга: Харьцуулалт                         Орхон аймгийн Засаг дарга нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Цагаанчулуут багт шинээр камержуулалт хийх
Цагаанчулуут багт шинээр камержуулалт хийх
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ                 Огноо: 2024 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Ажил Тендер шалгаруулалтын нэр: Цагаанчулуут багт шинээр камержуулалт хийх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОРАХААГ/20240201050 Нийт төсөвт өртөг: 105,985,406 төгрөг Тендер шалгаруулалтын арга: Харьцуулалт                         Орхон аймгийн Засаг дарга нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Худалдан авах ажиллагааны газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах
Худалдан авах ажиллагааны газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ               Огноо: 2024 оны 05 дүгээр сарын 27-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Бараа Тендер шалгаруулалтын нэр: Худалдан авах ажиллагааны газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОРАХААГ/20240202095 Нийт төсөвт өртөг: 60,000,000 төгрөг Тендер шалгаруулалтын арга: Харьцуулалт                         Орхон аймгийн Засаг дарга нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Уурхайчин багт Тамир зочид буудлын урдах УДХТ-ийг инженерийн шугам сүлжээнд холбох /дулаан механик/
Уурхайчин багт Тамир зочид буудлын урдах УДХТ-ийг инженерийн шугам сүлжээнд холбох /дулаан механик/
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ               Огноо: 2024 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Ажил Тендер шалгаруулалтын нэр: Уурхайчин багт Тамир зочид буудлын урдах УДХТ-ийг инженерийн шугам сүлжээнд холбох /дулаан механик/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОРАХААГ/20240101208 Нийт төсөвт өртөг: 893,007,283 төгрөг Тендер шалгаруулалтын арга: Нээлттэй                         Орхон аймгийн Засаг дарга нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Төлбөр хураах цэгийг нүүлгэн шилжүүлэх /үргэлжлэл/
Төлбөр хураах цэгийг нүүлгэн шилжүүлэх /үргэлжлэл/
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ         Огноо: 2024 оны 05 дүгээр сарын 24-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Ажил Тендер шалгаруулалтын нэр: Төлбөр хураах цэгийг нүүлгэн шилжүүлэх /үргэлжлэл/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОРАХААГ/20240101205 Нийт төсөвт өртөг: 462,000,000 төгрөг Тендер шалгаруулалтын арга: Нээлттэй                   Орхон аймгийн Засаг дарга нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Кувейтийн гудамжинд байрлалтай төв цэвэр усны шугамын ажил
Кувейтийн гудамжинд байрлалтай төв цэвэр усны шугамын ажил
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ         Огноо: 2024 оны 05 дүгээр сарын 24-ний өдөр Тендер шалгаруулалтын төрөл: Ажил Тендер шалгаруулалтын нэр: Кувейтийн гудамжинд байрлалтай төв цэвэр усны шугамын ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОРАХААГ/20240201214 Нийт төсөвт өртөг: 125,000,000 төгрөг Тендер шалгаруулалтын арга: Харьцуулалт                         Орхон аймгийн Засаг дарга нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
ТУСГАЛ-1 ТЕЛЕВИЗИЙН УИХ-ЫН 2024 ОНЫ СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА ЯВУУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ
Эрдэнэ баг. 20-р сургуулийн гадна талд хатуу хучилттай авто зогсоол шинээр барих
Уурхайчин баг. Уурхайчины гудамжийг А1001 замтай холбосон авто замд их засварын ажил хийх
Уурхайчин баг. Сувилалын хойд талын авто замаас ДГТ 3-3-р байр хүртэлх авто зам , авто зогсоолд их засварын ажил хийх
Уурхайчин баг. Уурхайчины тойргын хэсгийн авто замд их засварын ажил хийх
Уурхайчин баг. Үйлчилгээний төвийн баруун зүүн талын авто зам ,авто зогсоолд их засварын ажил хийх
Согоот баг. 5,25-р байрны авто зам, авто зогсоолд их засварын ажил хийх
Уртын гол баг. 260 айлын орон сууцны 0.28 км авто зам шинээр барих
Уртбулаг баг. 1-р байрны дундах авто зогсоолоос 19-р байрны авто зам хүртэлх авто зам, авто зогсоолд их засварын ажил хийх
Говил баг. Төв замаас Эрх бүжин цэцэрлэг, Ээж төв хүртэлх авто замд их засварын ажил хийх
17-р сургуулийн уулзвараас  Наран багийн 74-р гудамжны уулзвар хүртэлх авто замд их засварын ажил хийх
Эрх чөлөөний өргөн чөлөөний авто замаас 5-р сургууль хүртэлх авто зам, авто зогсоолд их засварын ажил хийх
Согоот баг. 9,10-р байрны авто зам, авто зогсоолд их засварын ажил хийх.
Уран эгшиг сургууль ,17-р цэцэрлэгийн орчмын хатуу хучилттай авто зогсоол шинээр барих
Хөдөлмөр халамж үйлчилгээнийн газрын зогсоолоос Онцгой байдлын 81-р ангийн уулзвар хүртэлх авто зам, авто зогсоолд их засварын ажил хийх
Баянбулаг баг. 18-р цэцэрлэгийн авто зогсоолд их засварын ажил хийх
Илгээлтийн эздийн 50 жилийн ойн медаль хийлгэх зардал
ХХҮГ-ын оффисын байрны дээврийн засварын ажил
Кувейтийн гудамжинд байрлалтай төв цэвэр усны шугамын ажил
"Цахим Эрдэнэт-1" хөтөлбөрийн хүрээнд Нийтийн тээврийн үйл ажиллагааг цахимжуулах систем хийх
ХҮҮХЭД БАЯРЛУУЛЖ ЭХЭЛСЭН АЖЛЫН ҮЙЛС НЬ ДЭЛГЭРЭХ БАЙХ АА
ГХБХБГ-т Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторид шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах /Багц-2/
Булган аймаг сурагчдыг ангидаа шүдээ угаах цагтай болгожээ
АЖИЛЧИД ГАР ДЭЭРЭЭ 1-1.5 САЯ ТӨГРӨГИЙН ЦАЛИН АВЧ БАЙНА
ОРОН НУТГИЙН “ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧИД”-ИЙГ ТОДРУУЛЛАА
Кувейтийн гудамжинд байрлалтай төв цэвэр усны шугамын ажил
Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөж барилгажуулах ажлын хүрээнд Цагаанчулуут багийн 49-53-р гудамжинд УДДТөв барих
Шинээр ашиглалтад орох "Номын өргөө"-нд тоног төхөөрөмж худалдан авах
“МАНАЙ КОМПАНИ “УЛСЫН ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ”-ӨӨР ДАХИН ШАЛГАРЧ БАЙНА
“А” ҮНЭЛГЭЭТЭЙ ААНБ, ИРГЭДЭЭ ШАЛГАРУУЛДАГ УЛАМЖЛАЛТАЙ
Г.ЁНДОН: ҮЙЛДВЭР ЖИЛД 12 САЯ МОД ТАРИХ ТЭЗҮ ХИЙСЭН
ТОП 100 ААН-ИЙН “ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ”-ӨӨР ШАЛГАРСАН
Замын арчилгааны тоног төхөөрөмж худалдан авах / асфальт зүсэгч, цагаан зураас будагч, трамбок/
ӨНГӨРСӨН ОНД 771 САЯ ТӨГРӨГ ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН
ХҮҮХДҮҮДИЙН ДУНД ГАР ЗУРАГ, РИЙЛИЙН УРАЛДААН ЯВУУЛСАН
ЦАГААН ТООСНЫ БҮСИЙН СУРГУУЛИУДЫН ЦОНХЫГ СОЛИНО
СПОРТ ЗААЛУУД ИРГЭДЭД ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ҮЙЛЧИЛНЭ
АЙРАГИЙН ГОЗГОРЫН МАЛТЛАГАД 30 САЯ ТӨГРӨГ ЗАРЦУУЛНА
Улаан загалмайн хороонд микро автобус худалдан авах
ХХҮГ-ын оффисын байрны дээврийн засварын ажил
ЭРДЭНЭТЭЭС ЭХЭЛНЭ 33-34-33 ТЭМЦЭЛ ҮР ДҮНГЭЭ ӨГЧ ЭХЭЛЛЭЭ
Эрдэнэ баг. 20-р сургуулийн гадна талд хатуу хучилттай авто зогсоол шинээр барих
ЦАГААН ТООСНЫ БҮСИЙН СУРГУУЛИУДЫН ЦОНХЫГ СОЛИНО
БОЭТ-ийн авто зогсоол , авто замд их засварын ажил хийх
ТОП 100 ААН-ИЙН “ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ”-ӨӨР ШАЛГАРСАН
ӨМНӨХ ЖИЛҮҮДЭЭС НЭМЭГДСЭН БАЙДЛААР 115 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН АЖИЛ ХИЙНЭ
Чингэл багт шинээр камержуулалт хийх
Говил баг. Төв замаас Эрх бүжин цэцэрлэг, Ээж төв хүртэлх авто замд их засварын ажил хийх
ОВООЛГО ТОЙРСОН БУСАД КОМПАНИУДДАА ШАЛГАЛТ ОРУУЛЖ, БУЛААЖ АВААЧ
Г.ЁНДОН: ҮЙЛДВЭР ЖИЛД 12 САЯ МОД ТАРИХ ТЭЗҮ ХИЙСЭН
Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 883 хэрэг шалгагдаж байна
Мөрөн хотод байрлах "Ард түмний хүч" намын штабад Европын Аюулгүй Байдал Хамтын Ажиллагааны Байгууллага ажиглалт хийлээ
Гурван замын постын гүүрнээс доош Хангал голын голдирол дагуу 3 хэсэг талбайд ногоон зурвасын хамгаалалтын хашаа барих
Яргуйт багт шинээр камержуулалт хийх
ТУСГАЛ-1 ТЕЛЕВИЗИЙН УИХ-ЫН 2024 ОНЫ СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА ЯВУУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ
Замын арчилгааны тоног төхөөрөмж худалдан авах / асфальт зүсэгч, цагаан зураас будагч, трамбок/
Улаан загалмайн хороонд микро автобус худалдан авах
ХХҮГ-ын оффисын байрны дээврийн засварын ажил
ӨНГӨРСӨН ОНД 771 САЯ ТӨГРӨГ ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН
Хүрэнбулаг баг . 24, 25-р байрны авто зам, авто зогсоолд их засварын ажил хийх.