Үерийн сувгийг 7 байршилд шинээр хийнэ
Хотын амьдрал 2 сарын өмнө     126    0

Монгол Улсын Засгийн газрын “Алсын хараа -2050” Авто замын бодлогын хүрээнд 2016-2020 онд Орхон аймагт нийт 11.7 км үерийн хамгаалалтын сувгийг 6,032,789,400 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар засварын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Үүнээс 2020 онд 1,249,463,500 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 6 байршилд 2.81 км үерийн хамгаалалтын суваг шинээр хийх, сэргээх, засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэжээ.

Харин 2021 онд 413 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 7 байршилд үерийн суваг  хийнэ. Ингэхдээ Европын сэргээн босголтын банкны 14 сая долларын хөнгөлөлттэй зээлийн 11,0 сая доллараар Эрдэнэт хотын хэмжээнд байгалийн болон сувагт үерийн далан, 3,0 сая долларын хөрөнгө оруулалтаар Инженерийн шугам сүлжээний ажлууд тус тус хийгдэхээр төлөвлөгджээ. Энэ нь үер усны аюулаас айл өрх, иргэдийн амь нас, эд хөрөнгийг эрсдэлд оруулахаас хамгаалах бүрэн боломжтой болно гэсэн үг юм.