Ойрын хавьтлаас 15, шинээр 2 илэрч нийт 17 тохиолдол батлагдав
Мэдээ мэдээлэл 1 сарын өмнө     172    0

Аймгийн Онцгой комиссын мэдээллээр өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд 17 тохиолдол бүртгэсэн байна. Үүний 15 нь ойрын хавьтлынх бол шинээр 2 тохиолдол нэмж бүртгэгдлээ. Ингэснээр аймгийн хэмжээнд нийт бүртгэгдсэн тохиолдол 137 болов. Үүний 25 нь 2020 оны арваннэгдүгээр сарын тохиолдлын тоо юм.