Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2019 оны худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтэд үнэлгээ хийж Засгийн газрын хуралдаанд танилцууллаа.

...
Засгийн газрын 2020 оны 30 дугаар тогтоолоор шинэ коронавирусийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний хүрээнд бүх...
 • 5 сар   28    0
  ...
  Системийн нийт хэрэглэгчдийн анхааралд: Монгол улсын засгийн газрын 2019 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 438 дугаар тогтоолоор Засгийн газрын...
 • 5 сар   28    0
  ...
  Хамтран ажиллах тухай Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас 2020 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон...
 • 5 сар   28    0
  ...
  Худалдан авах ажиллагааны цахим сургалтын тухай Монгол улсын сангийн яам болон Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас Худалдан авах ажиллагааны цахим...
 • 5 сар   28    0
  ...
  Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын мэдээлэл, технологийн албанаас төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай...
 • 5 сар   28    0
  ...
  Сайн байна уу 06-сарын 21 өдөр ТӨБЗГ 11-цагаас 17 цагийн хооронд цахилгааны хязгаарлалттай байгаа тул 92263012,92263023,92263026 дугаарууд ажиглахгүй болно
 • 5 сар   28    0
  ...
  Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар нь төрийн байгууллагуудын урсгал зардлыг хэмнэлттэй, үр ашигтай, ил тод болгох зорилт тавин “Цахим дэлгүүр”...
 • 5 сар   28    0
  ...
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.1.2 дахь заалтад үндэслэн...
 • 5 сар   28    0