Мэс ажилбараар төрсөн хүүхдийг гурван сая дахь иргэнээр тооцохгүй
Нийгэм, Улс төр 5 жилийн өмнө     113    0
Монгол Улс гурван сая дахь иргэнээ энэ сард хүлээн байна. Үндэсний статистикийн газраас гаргасан тооцоогоор Монгол Улсын гурван сая дахь иргэн 2015 оны нэгдүгээр сард төрөх гэнэ. Засгийн газраас мэс ажилбараар төрсөн хүүхдийг гурван сaя дахь иргэнээр тооцохгүй байх шийдвэр гаргажээ. Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр нийслэлийн есөн дүүрэг, 21 аймгаас тус бүр нэг хүүхдийг буюу нийт 30 хүүхдийг гурван сая дахь иргэнээр тодруулах юм. Тэдгээр хүүхдүүдэд орон сууц буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн шагнал, гурван сая төгрөгийн тэтгэмж олгох юм.