ХАБЭА-Н ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДҮГНЭЖ, АЖИЛТНУУДЫН САНАЛ БОДЛЫГ ТУСГАСАН ШИНЭ ЗОРИЛТОО ТОДОРХОЙЛЛОО
Уул уурхай 3 сарын өмнө     203    0

    Эрдэнэт үйлдвэрийн ХАБЭА-н хэлтсээс “Нэн түрүүнд ХАБ ба Ажилтны оролцоо-2020” цахим бага хурлыг зохион байгууллаа. Өнгөрсөн оны ажлаа дүгнэж, шинэ оны төлөвлөгөө, зорилтоо тодорхойлдог тус хурал энэ удаа цаг үеийн нөхцлөөс шалтгаалан анх удаа цахим хэлбэрээр болсон нь онцлогтой юм. Бага хуралд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Ерөнхий захирал Х.Бадамсүрэн, Ерөнхий захирлын чиглэл хариуцсан орлогч нар, газар, хэлтэс, цех, нэгжийн удирдлага,  ХАБЭА хариуцсан ажилтнууд, ажиллагсдын төлөөлөл, Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Гэрээт цагдаагийн хэлтэс, Дотоодын цэрэг, Гэрээт гал унтраах анги болон Орхон аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагч зэрэг  нийт 500 ажилтан 100 орчим цэгээс холбогдож, оролцлоо. Цахим хурлын бэлтгэл болон үйл явцын бүхий л программ холболтыг Холбоо мэдээллийн технологи, автоматжуулалтын цех хариуцсан байна.

  “Нэн түрүүнд ХАБ ба ажилтны оролцоо” бага хурлын нээлтэнд Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын Ерөнхий захирлын нэгдүгээр орлогч бөгөөд Ерөнхий инженер Т.Батмөнх, Орхон аймгийн Засаг даргын орлогч, Орхон аймгийн ХАБЭА-н зөвлөлийн дарга А.Түвшинжаргал нар мэндчилгээ дэвшүүлсний дараа Эрдэнэт үйлдвэрийн ХАБЭА-н чиглэлийн онцлох таван ажлыг танилцуулав. 2020 онд “ковид-19” цар тахлын халдварын улмаас хорио цээрийн онцгой нөхцөл байдалд ажилласан ч ХАБЭА-н манлайлал, ажилтнуудын идэвх санаачилгыг дэмжиж, сайжруулахад чиглэж, тодорхой үр дүнд хүрснийг ХАБЭА-н хэлтсийн дарга Д.Мөнхболд тайландаа онцолсон. Тухайлбал, ажилтнуудын ХАБЭА-н бүтээлч оролцоог “Мэдээллийн хаалгач”, “Ажлын байрны сургагч”, “Өглөөний ХАБ”, ХАБЭА-н жижиг аян, “ХАБ+5С” Болзолт уралдаан, “ХАБЭА-н амлалт”, ХАБЭА-н бүтээлч бүлэг зэрэг олон арга хэлбэрээр идэвжүүлснээр ажилтнуудын ХАБЭА манлайлал 2016 онтой харьцуулахад 99 дахин нэмэгдэж,  оролцоо нь давхардсан тоогоор 103 мянгад хүрсэн байна. Мөн ХАБЭА-н үйл ажиллагааг цахимжуулж, гар утасны ХАБЭА-н мэдээлэгч аппликейшн боловсруулан ашигласнаар эргэх холбоо сайжирсан дүнтэй байна. Тасралтгүй сайжруулалтын хүрээнд “1 минутын удирдагч”, “ХАБЭА-н урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөлт”, “ХАБЭА-н урьдчилан сэргийлэх ажлын үнэлгээ” өврийн гарын авлагууд боловсруулан түгээсэн нь анхан шатны удирдах ажилтнуудын ХАБЭА-н чиг үүргийн хэрэгжилтийг сайжруулахад шинэлэг, үр дүнтэй алхам болсныг мэргэжилтнүүд үнэллээ. 

     Энэ удаагийн бага хурлын бэлтгэл ажлын хүрээнд ХАБЭА-н үйл ажиллагааны тайлан, мэдээллийг үйлдвэрийн ажилтнууддад нээлттэй хэлэлцүүлж, санал бодлыг нь урьдчилан хүлээж авсан нь ирэх оны зорилтод тэдний дуу хоолой, санаачилгыг тусган ажиллах боломж бүрдүүлсэн байна. Энэ санал асуулгад үйлдвэрийн нийт ажилтны 67 хувь нь оролцож, шинэ санал хүсэлтээ илгээжээ. Ингэснээр 2021 онд Эрдэнэт үйлдвэрийн ХАБЭА-н урьдчилан сэргийлэх ажилд ажилтнуудын идэвх оролцоо, манлайлал чухал байр эзлэх юм. “Нэн түрүүнд ХАБ ба Ажилтны оролцоо” бага хурлын төгсгөлд Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын Ерөнхий захирал Х.Бадамсүрэн үг хэлж, хөдөлмөрийн хамт олны аюулгүй орчинд ажиллах баталгааг бүх талаар хангах нь юу юунаас эрхэм болох, үүнийг нэн түрүүнд тавьж ажиллах ёстойг онцлон хэлэв. 
Тус бага хурлаас ажилтнуудын санал, хүсэлтийг ХАБЭА-н үйл ажиллагааны энэ оны төлөвлөгөөнд тусгаж батлан, хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг  ХАБЭА-н хэлтэст үүрэг болгох, ХЭМАБ-ын ISO 45001 стандартын шаардлагын дагуу Эрсдэлийн менежментийн тогтолцоог сайжруулан эрсдэлд суурилсан үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлж баталгаажуулах, цаашид ХАБЭА-н урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны чиглэлээр багаар хамтран ажиллахад анхаарах, ХАБЭА-н үйл ажиллагаанд I, II шатны хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах, ажилтны болон анхан шатны удирдах ажилтны манлайлал оролцоог нэмэгдүүлэх хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, ХАБЭА-н сургалтын цахим сургалтын чанарыг тасралтгүй сайжруулах, ажлын байрны дадлага сургалтыг чанаржуулах, “Ажилтны эрүүл мэнд”, “Эрсдэлийн менежмент”, “ISO 45001:2018 стандарт” зэрэг сургалтын хөтөлбөрийг нэмэлтээр боловсруулах зэрэг зорилтыг 2021 онд хэрэгжүүлэхээр тодорхойллоо.