Тусгал-1 Телевизийн 2020 оны УИХ-ын сонгуулийн сурталчилгаа цацсан мэдээлэл
Хотын амьдрал 5 сарын өмнө     176    0

Очирроуд ХХК-ийн Тусгал-1 Телевизээр “Та бидний эвсэл”-ээс

2020 оны УИХ-ын Сонгуулийн сурталчилгаа цацсан хуваарь

 \6-р сарын 2-22 хүртэл\

 

          Өдрүүд

Цаг

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурталчилгаа

21.35-21.50 цагт 15 мин

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Сурталчилгаа

22.00-22.15 цагт 15 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

Сурталчилгаа

22.15-22.30 цагт 15 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

Мэдээ

21.00-21.30 цагт нам, эвсэл тус бүр 5 мин

 

 

Ө

 

 

Д

 

 

Ө

 

 

Р

 

 

 

Б

 

 

Ү

 

 

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Та бидний эвсэл”-ээс 15 минутын сурталчилгааны цагаар нийт 300 минутын нэвтрүүлэг цацсан.

Мэдээллийн хөтөлбөрөөр: өдөр бүр 5 минутаар нийт 100 минутын мэдээ бэлтгүүлж цацсан.

 

 

Очирроуд ХХК-ийн Тусгал-1 Телевизээр МАН-ын Орхон аймгийн хорооны

2020 оны УИХ-ын Сонгуулийн сурталчилгаа цацсан хуваарь

\6-р сарын 2-22 хүртэл\

          Өдрүүд

Цаг

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурталчилгаа

21.35-21.50 цагт 15 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

Сурталчилгаа

22.00-22.15 цагт 15 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Сурталчилгаа

22.15-22.30 цагт 15 мин

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэдээ

21.00-21.30 цагт өдөр бүр 5 мин

 

Н

 

э

 

р

 

 

д

 

э

 

в

 

ш

 

и

 

г

 

ч

 

и

 

й

 

н

 

 

м

 

э

 

д

 

э

 

э

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАН-аас 15 минутын сурталчилгааны цагаар нийт 300 минутын нэвтрүүлэг цацсан.

Мэдээллийн хөтөлбөрөөр: өдөр бүр 5 минутаар нийт 100 минутын мэдээ бэлтгүүлж цацсан.

Очирроуд ХХК-ийн Тусгал-1 Телевизээр АН-ын Орхон аймгийн хорооны

2020 оны УИХ-ын Сонгуулийн сурталчилгаа цацсан хуваарь

\6-р сарын 2-22 хүртэл\

          Өдрүүд

Цаг

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурталчилгаа

21.35-21.50 цагт 15 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурталчилгаа

22.00-22.15 цагт 15 мин

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

Сурталчилгаа

22.15-22.30 цагт 15 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АН-аас 9 минутаар сурталчилгааны цагаар нийт 180 минутын нэвтрүүлэг цацсан.