Нийт 70 гаруй багш гадаадад мэргэжил дээшлүүлжээ
Нийгэм, Улс төр 1 жилийн өмнө     274    0

Сүүлийн гурван жилийн хугацаанд боловсрол, соёл урлагийн салбарт улсын болон орон нутгийн төсвөөс 35.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдээд байна.  Сургууль, цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалт, өргөтгөлийг нэмснээр  сургуулийн орчин, сургалтын чанарт эерэгээр нөлөөлөх юм. БСУГ-аас бүтээн байгуулалтын ажлын явц, “Багш” дэд хөтөлбөрийн үр өгөөжийн талаар мэдээлэл өглөө. 2019 онд аймгийн хэмжээнд 16.2 тэрбум төгрөгийн төсвийг баталсан байна.

Сургууль цэцэрлэг, соёлын төвүүдийг шинээр барьж, өргөтгөлүүд нэмж байгаа юм.  Ингэснээр сургуулийн орчин, сургалтын чанар  сайжирч, хичээлийн ээлжийг бууруулах зорилго агуулж байгаа юм.

БСУГ-аас хичээлийн шинэ жил эхэлсэн ч ашиглалт ороогүй байгаа зарим цэцэрлэгийн ажлын явцыг тодрууллаа. Наймдугаар цэцэрлэгт улсын комисс ажиллажээ.  Харин “Баянбулаг” багийн цэцэрлэгт Сангийн яамнаас 50 сая төгрөгийн санхүүжилт орж, дотор заслыг хийхээр болсон талаар аймгийн БСУГ-ын дарга Ж.Бат-Амгалан мэдээлэв.

Орхон аймагт хүний хөгжилд чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Боловсролын салбарт “Багш” дэд хөтөлбөрийг санаачилсан.  Багш, ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалах, мэргэжил дээшлүүлэх, нийгмийн баталгааг хангахад 450 гаруй сая төгрөгийг зарцуулжээ. Гадаадад мэргэжил дээшлүүлэхээр 70 гаруй багшийг хөтөлбөрт хамруулсан байна. Багш нарыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан, нийгмийн дэмжлэгийн сангаар тусламж үзүүлж байна.  Мөн химийн улсын олимпиад, газарзүйн улсын олимпиадыг орон нутагтаа амжилттай зохион байгуулсан гэдгийг онцлов. Ирэх 2020 онд бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжилж Жаргалант сумын 100 хүүхдийн дотуур байр, Даваат, Шанд багийн 250 хүний соёлын төв ашиглалтад оруулахаар төлөвлөсөн байна.