Шилдэг 10 төслийг тус бүр нэг сая төгрөгөөр урамшуулна
Эдийн засаг 1 жилийн өмнө     715    0

Орхон аймгийн иргэдийн ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, жижиг дунд болон бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих  зорилгоор  бизнесийн төсөл шалгаруулж санхүүжилт олгохоор болжээ.  Шинэлэг санаа бүхий бизнесийн төсөл нь орон нутгийн иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн байхыг төслийн багаас сануулж байна. 

 “Эрдэнэт хотын хөгжил бодлого судалгааны хүрээлэн” ТББ,  “СОЛОСЭЙФ” компани,  “WWW.Bat-Erdene.mn” сайтаас зохион байгуулж байгаа энэ арга хэмжээнд Орхон аймгийн харьяат, бизнес эрхлэх хүсэлтэй эмэгтэйчүүд, хөгжлийн  бэрхшээлтэй бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд, өрх толгойлсон болон зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүд хамрагдах юм.  Эхний шатны сонгон шалгаруултанд тэнцсэн 50 төсөлд “СОЛОСЕЙФ” компанийн  гарын бэлгээр урамшуулах юм. Мөн шилдэг 10 төсөлд тус бүр нэг сая төгрөгийн шагнал, цаашид үйл ажиллагаагаа өргөтгөн, ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ, хөрөнгө оруулагчидтай холбох болон бусад дэмжлэг үзүүлэхээр болжээ. Төслийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг “WWW.Bat-Erdene.mn” сайтаас авах боломжтой юм.